• 2022-02-14 09:38:15
  Biblioteca


  CONVOCATORIA CURSOS DE LINGUA GALEGA CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 E CELGA 4

  DESTINATARIOS

  Todas as persoas interesadas, maiores de 16 anos.

  MODALIDADE

  Cursos presenciais e cursos en liña

  REQUISITOS PARA OS CURSOS EN LIÑA

  Dispoñer dun equipo informático que cumpra cos seguintes requisitos técnicos:

  - Ordenador con conexión a Internet.

  - Conta de correo electrónico.

  - Micrófono ou calquera medio alternativo que permita gravación de voz.

  - Recomendase navegador web última versión de Firefox.

  PRAZO DE SOLICITUDE

  As persoas que desexen participar nestes cursos deberán acceder ao enderezo electrónico https://formacion-lingua.xunta.gal, seleccionar o curso que desexen e cubrir a solicitude de inscrición. Non serán admisibles outras formas de presentación das solicitudes. Só se pode inscribir nun único curso.

  O prazo de presentación remata o día 7 de marzo do 2022.

  MAIS INFORMACIÓN

  Doga nº 30, do luns 14 de febreiro de 2022.

  No teléfono 982 55 90 19 (Casa da Cultura de Ourol)