• 2022-02-15 09:13:22
    Cultura y ocio

    No mes de marzo imos realizar varias actividades que teñen por obxectivo educar en igualdade; comezamos o día 4 de marzo con esta actividade de títeres de Micromina Teatro!

    Adjuntos: