• 2022-03-01 12:31:47
  Emprego


  Están aprobadas e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición de seis peons forestais a xornada parcial (75 %) no Concello de Ourol ao abeiro do programa de fomento do emprego, incluído no Plan Provincial Único de Cooperación dos Concellos 2021 da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

  Tipo de contrato e duración: Obra ou servizo determinado a xornada parcial (75 %) cunha duración de 6 meses.

  O prazo de presentación de instancias estará aberto desde o 2 ao 8 de marzo de 2022 (ambos inclusive)

  Información: No Concello de Ourol a través do Axente de Emprego ou chamando ao 982-559109.
  As bases están expostas no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Ourol e tamén se poden consultar no sitio web do concello no enlace: https://concellodeourol.sedelectronica.es