• 2022-06-21 08:59:04
  Emprego

  O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) ten previsto celebrar no Concello de Ourol un CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO MANEXO DE MOTOSERRA E ROZADOIRA.


  DESTINATARIOS: Persoas traballadoras maiores de idade con interese na actividade a que se dirixe o curso. No caso de haber máis solicitudes que prazas os criterios de selección son:
  1.- Grupo de prioridade 1: persoas con vinculación laoral ou formación na materia.
  2.- Grupo de prioridade 2: resto de persoal

  DATAS DE CELEBRACIÓN: Do 27 ao 29 de xuño de 2022 en horario de 09:00 a 14:00 horas

  LUGAR DE CELEBRACIÓN: Edificio Multiusos do Concello de Ourol

  DURACIÓN: 15 horas

  NÚMERO DE PRAZAS: 15


  SOLICITUDES: As persoas interesadas deberán utilizar o formulario que se recolle no Anexo II e que se atopa dispoñible en formato editable na web do Issga (http://issga.xunta.gal).
  Xunto coa solicitude achegarase tamén:
  - Copia do DNI/NIF/NIE/Pasaporte.
  - De ser o caso,  documentación xustificativa de pertenza ao colectivo prioritario (contratos de traballo ou títulos de formación)

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES: Ata o 22 de xuño de 2022 no correo electrónico: formacion@conformaforestal.com


  INFORMACION: 981-551704
  Adjuntos: