• 2022-07-08 11:32:20
  Servicios Sociales

  AXUDAS ÁS FAMILIAS CON NENOS E NENAS DE ATA 12 ANOS DE IDADE, PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES DE CONCILIACIÓN DE CARÁTER PUNTUAL OU DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, QUE TEÑAN LUGAR ENTRE O 1 DE XANEIRO E O 14 DE SERTEMBRO DE 2022
  - AXUDAS DE ATA 500 EUROS POR UNIDADE FAMILIAR, PARA A CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA EMPREGADA DO FOGAR OU DE SERVIZOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA A DOMICILIO.
  - AXUDAS DE ATA 200 EUROS POR CADA NENO OU NENA, PARA A ASISATENCIA A SERVIZOS DE CONCILIACIÓN OU A CAMPAMENTOS OU OUTROS RECURSOS DE CONCILIACIÓN COLECTIVOS ESPECÍFICAMENTE ORGANIZADOS PARA A ATENCIÓN DAS NENAS E NENOS NOS PERÍODOS VACACIONAIS ESCOLARES. 
  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de setembro de 2022  Adjuntos: