• 2022-08-29 10:42:55
  Servicios Sociales

  Bases publicadas no BOP Lugo de hoxe día 29 de agosto de 2022
  OBXECTO: Concesión de axudas económicas para adquisición de material escolar para alumnado matriculado en segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria ou educación especial.
  REQUISITOS XERAIS: Que todos os membros da unidade familiar se atopen empadroados no Concello de Ourol na data de solicitude cunha antigüidade mínima de 3 meses. 
  Que a renda per cápita anual familiar non supere os 9000 euros.
  LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE: As solicitudes presentaranse no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Ourol. O prazo de solicitude remata o día 16 de setembro.  Adjuntos: