• 2023-01-10 14:00:10
  Emprego

  Probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificacións.

   

  OBXECTO:

  Convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para o acceso as accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

  As competencias clave son necesarias para poder acceder a certas especialidades dos obradoiros de emprego de nivel 2 e 3 para aqueles desempregados que non posúan de estudos como mínimo a ESO.

  COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

  Convocanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3 nas seguintes competencias clave:

  -          Comunicación en lingua galega

  -          Comunicación en lingua castelán.

  -          Comunicación en lingua extranxeira (inglés)

  -          Competencia matemática.

  No caso da competencia de comunicación en lingua galega, estarán exentas de presentarase a esta proba as persoas que estén en posesión do certificado Celga 2

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 13 de febreiro de 2023.

  DOCUMENTACIÓN:

  -          Modelo de solicitude (Anexo I) (dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal)

  INFORMACIÓN:

  -          Resolución do 22 de novembro de 2022 da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOG nº 6 de 10 de xaneiro de 2023).

  -          Instituto Galego das Cualificacións. Tfnos: 981-546840   981-541562   981546808      ctb.igcualif@xunta.es

  -          Concello de Ourol a través do Axente de Emprego en horario de 8:00 a 15:00 horas ou no teléfono ao 982-559109.