• 2023-01-17 13:52:37
    Info General

    Desde o Concello de Ourol informase que debido as circunstancias meteorolóxicas adversas produciuse un derrube a altura do acceso ao núcleo de Rego da Ponte (parroquia de Bravos), circunstancia pola cal non é posible a circulación ou paso de ningún vehículo no tramo de Domecelle a Rego da Ponte desta estrada municipal.
    Dita restricción de circulación manterase así ata que se produza o arranxo destes importantes desperfectos na referida vía.