• 2023-01-24 09:34:24
    Info General

    Desde o Concello de Ourol informase que o día 2 de FEBREIRO no Salón de Plenos da Casa do Concello as 12:45 horas, terá lugar unha charla informativa donde se realizará asesoramento para os trámites e xestións máis habituais e explicarase como obter o certificado dixital e a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas Administración Públicas.


    Adjuntos: