• 2023-01-25 13:12:38
    Info General

    Desde o Concello de Ourol informase que debido as circunstancias meteorolóxicas adversas producironse desperfectos importantes na estrada municipal que une Vilares e O Cargadoiro (parroquia de Merille), circunstancia pola cal non é posible a circulación ou paso de ningún vehículo no tramo de O Cargadoiro a O Porcado desta estrada municipal.
    Dita restricción de circulación manterase así ata que se produza o arranxo destes importantes desperfectos na referida vía.