• 2023-04-18 14:19:13
  Servicios Sociales

  CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CON DISCAPACIDADE A TRAVÉS DO PROGGRAMA D RESPIRO FAMILIAR PARA PERSOAS COIDADORAS.
  MODALIDADES: 
  - Respiro no fogar
  - Respiro en centro de día
  - Respiro en residencia
  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de outubro de 2023  Adjuntos: