• 2023-04-19 13:38:10
  Servicios Sociales

  A Consellería de Política Social convova axuda económicas para o ano 2023 dirixidas ás persoas diagnosticadas de ELA (Esclerose lateral amiotrófica).
  As axudas poden acadar ata o 100% do custo das actuacións subvencionables, cun máximo de 12.000 € por persoa beneficiara
  Serán subvencionables: 
  - Adquisición de axudas técnicas 
  - Adquisición de productos de apoio
  - Adquisición de productos de hixiene e aseo persoal
  - Adaptación funcional do fogar e o seu contorno
  - Adquisición de vehículo adaptado ou adaptación de vehículo
  - Servizos asistenciais complementarios ás prestacións da seguridadae social
  PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de novembro de 2023


  Mais información no departamento de servizos sociais (982559109/677489457)  Adjuntos: