• 2023-06-08 10:20:58
  Emprego


  OFERTA EMPREGO CONCELLO DE OUROL:

  2 SOCORRISTAS.  XORNADA COMPLETA

   

  Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de dous postos de socorristas para a piscina publica municipal de Ourol para a tempada de verán do 2023.

  A duración dos contratos  é de dous meses.

  Para poder optar a este posto de traballo hai que estar desempregado/a, non ocupado e dispoñible para o emprego, e inscrito no Servizo Público de Emprego, tanto no momento da selección como no da contratación.

   

  Só serán admitidos e poderán presentarse a este proceso selectivo os candidatos/as que figuren no listado que remita o Servizo Público de Emprego de Galicia de conformidade coa oferta de emprego presentada hoxe por este concello, non sendo admitido/a ningún outro/a candidato/a que non figure no citado listado.

  O prazo de presentación de instancias estará aberto desde o 9 ao 19 de xuño de 2023 (ambos inclusive)

  Información: No Concello de Ourol a través do Axente de Emprego ou chamando ao 982-559109.

  As bases están expostas no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Ourol e tamén se poden consultar no sitio web do concello no enlace: https://concellodeourol.sedelectronica.es