• 2023-07-06 12:53:22
    Info General

    Desde o Concello de Ourol infórmase que o retraso na apertura da Piscina Municipal de Ourol é debido a problemas técnicos complexos, que desde o Concello se están intentando solucionar coa maior brevidade posible.
    No momento en que a avería técnica esté arranxada comunicarase a data de apertura da Piscina Municipal de Ourol.