• 2023-08-07 18:16:02
  Abastecimientos de agua

  Con motivo da seca que estamos sufrindo as reservas de auga dos abastecementos municipais de todo o Concello de Ourol están comenzando a escasear, presentandose un nivel de auga mínimo nas captacións.
  Co fin de garantir o abastecemento para as necesidades básicas de persoas, animais e funcionamento de negocios
  PROHÍBESE, ata novo aviso, a utilización de auga potable das traídas municipais para os usos non prioritarios como son:
  - Regar xardíns
  - Enchido de piscina ou similares
  - Limpeza de vehículos ou espazos ao aire libre
  - Calquera outro uso que non responda a necesidades básicas de persoas ou animais

  Así mesmo, apelase a corresponsabiliade cidadá para facer un consumo racional e limitar no posible o consumo de auga.  Adjuntos: