• 2023-10-31 12:01:49
    Via Pública


    L'Ajuntament us informa que a partir del dia 31 d'octubre de 2023, es procedirà a començar amb els treballs programats de sega i desbrossament als marges de diversos camins municipals.

    Els treballs consistiran en les tasques de manteniment i neteja dels voralsamb l'objectiu millorar la visibilitat i la mobilitat.

    L'ajuntament demana disculpes per les molèsties que es puguin ocasionar, també recomana moderar la velocitat i extremar les precaucions.


    Adjuntos: