• 2024-01-19 11:42:48
  Info General


  L'Ajuntament us informa de la convocatòria del Ple ordinari del dia 24 de gener de 2024 a les 20:00 hores a la Casa de la Vila.

  Els punts de l'ordre del dia són els següents:
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia i procedir a la seva ratificació si s’escau.
  3. Aprovació compte ORGT 2023.
  4. Aprovació nou conveni Joventut amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
  5. Aprovació quotes Mancomunitat Penedès Garraf 2024.
  6. Encàrrec de gestió al Consell comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.
  7. Encàrrec de gestió al Consell comarcal de l’Alt Penedès per a la prestació continuada d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i urbanisme.
  8. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Pacs del Penedès i de Sant Martí Sarroca.
  9. Aprovació certificació núm. 2 de l’obra Reforma i reurbanització del Cementiri de Pacs del Penedès.
  10. Despatx d’ ofici.
  11. Despatx de l’Alcaldia i regidories.
  12. Precs i preguntes.


  Adjuntos: