• 2019-05-03 13:17:43
    Info General

    Els pressupostos participatius d aquets any, han tingut una bona acceptació.
    I s ha pogut fer pràcticament tot.
    Moltes gràcies per la vostre participació!!
    Adjuntos: