• 2019-12-30 10:44:34
  Salut

  La setmana del 30 de desembre de 2019
  al 3 de geller de 2020 (dies laborables) hi
  haurá obert un punt d'Atenció continuada:

  Medicina de Família i Infermeria al

  CAP VILAFRANCA NORD de 9 a 15h.,

  per donar cobertura als centres de

  I' EAP Penedés Rural que estiguin tancats.
  Adjuntos: