• 2020-04-06 11:50:54
    Info General

    Desinfecció dels contenidors que s’està realitzant en el dia d’avui al municipi de Pacs.

    Mancomunitat.
    Adjuntos: