• 2020-05-01 18:15:26
  Varis

  PRESTACIÓ D'URGÈNCIA❗❗❗

  El Govern de la Generalitat ha aprovat una prestació d’urgència. Es tracta d’un ajut d’un únic pagament de 200€. Aquesta prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 euros. Només es pot presentar una sol•licitud per unitat familiar.
  A qui va dirigit?
  A persones treballadores que es trobin en algun dels supòsits següents:
  ● Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  ● Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  ● Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  ● Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.
  ● Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

  El termini per sol•licitar la prestació és del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

  - Aquesta prestació es podrà sol•licitar AQUÍ:
  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/
  Pots comprovar si compleixes els requisits per accedir a l’ajut en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html