• 2021-02-19 07:34:12
  Info General

  Benvolgudes veïnes i veïns,

  Us informem que en el passat ple municipal del mes d'octubre, vam aprovar la modificació de l'ordenança Municipal de residus quedant de la següent manera:

  a) HABITATGE PARTICULAR 137 €UROS
  b) HABITATGE PARTICULAR (PENSIONISTA) 72 €UROS
  c) COMERCIAL 362 €UROS
  d) INDUSTRIAL 362 €UROS

  NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
  Per a poder gaudir de la quota especial de pensionistes tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit durant el període comprès entre l’1 de gener i el 20 de febrer de cada any, Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar certificat de la seguretat social acreditatiu. Caldrà que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa s’ocupi per la persona obligada al pagament de forma habitual, per un període mínim anual de sis mesos.  Cuideu-vos!!!