• 2021-06-01 21:01:07
  Info General

  Benvolgudes veïnes i veïns,


  El passat 5 de març, per primera vegada en el nostre ajuntament hi va haver eleccions sindicals per tal de constituir el comitè d’empresa, essent escollida representant dels empleats/des la Sra. Sussi Moreno.

  Aquesta organització dels empleats/des ha permès la creació d’una  Mesa General de Negociació de les Condicions de Treball dels Empleats/des Públics de l’Ajuntament de Pacs constituïda el passat 10 de maig. Aquesta mesa està constituïda per l’Alcaldessa Montse Mascaró, el regidor Albert De Sangenís-Llivi, el Secretari Jordi Vives, la presidenta del comitè d’empresa Sussi Moreno i per dos assessors del sindicat CCOO.

  Un cop formalment constituïda la mesa es torna a reunir, en un sol punt de l’ordre del dia: el reconeixement per part de l’Ajuntament de Pacs del Penedès de l’antiguitat del personal laboral mitjançant la incorporació del pagament en nòmina dels triennis corresponents, que tindrà efecte a partir del dia 1 de juny de 2021, regularitzant d’aquesta manera una antiga reivindicació dels empleats municipals així com una inquietud manifesta en el temps  per part de l’equip de govern.

  l'Equip de govern 


  Adjuntos: