• 2021-06-10 10:21:49
  Via Pública

  Benvolgudes veïnes i veïns,

  El passat dimarts en una reunió convocada per la Diputació de Barcelona, es van presentar els diferents projectes de millora de camins que es duran a terme a la nostra comarca. Un d’aquest camins és el que va de l’Agrícola  a Les Cabanyes, camí molt utilitzat per tots nosaltres i per altres veïns dels municipis propers, camí rural que ha esdevingut un enllaç entre les dues carreteres la BP2121 i la BP2127 amb un trànsit 1400  vehicles diaris, i on sovint entre la combinació de vehicles pesats i vehicles que circulen excessivament ràpid s’han produït molts ensurts i accidents. Situació que preocupa des de molt de temps enrere a aquest ajuntament, havent començat converses amb Les Cabanyes per tal de fer-hi millores substancials per resoldre aquest tema. Hem de dir, però que per part de Les Cabanyes no veuen necessari fer-hi cap millora que comporti facilitar i afavorir el trànsit per el seu tram.


  La proposta inicial de la Diputació era assumir la gestió d’aquest vial i transformar-lo en carretera, proposta que vam rebutjar els dos municipis per motius diversos, per part de Pacs no veiem que la comunicació entre les dues carreteres hagi de passar per tot el vessant de la muntanya i per l’Agrícola i que deixi sense resoldre el veritable problema de trànsit que tenim al nostre poble, la proposta que ja està reflectida al Pla Urbanístic Municipal és la de fer entrar i sortit tot el trànsit del polígon La Xarmada cap al camí de Les Cabanyes amb la construcció d’un tram de vial nou del Polígon cap a Vinagreries, de tal manera que el trànsit pesat quedaria restringit a veïns des de Vinagreries a l’Agrícola i Rectoria.


  En un altra fase, la previsió és la d'empalmar el Polígon a la carretera de Sant Martí, completant així la connexió entre les dues carreteres, alliberant del tot el trànsit de pas i vehicles pesats dels principals nuclis d’habitatges, projecte en aquest cas de la Generalitat.


  De moment però l’actuació que portarà a terme la Diputació serà per a la millora de la seguretat, amb una inversió  de 276.000 € que està prevista executar el primer trimestre del 2023. Des de l’ajuntament vist que anaven passant els mesos, ja teníem prevista una actuació  per millorar la seguretat, ara farem un replanteig de l’actuació per cobrir els mesos que manquen per la intervenció de la millora.