• 2022-10-25 14:27:25
    Via Pública

    Benvolgudes veïnes i veïns,


    Amb la voluntat d'una millora de l'entorn del nostre municipi, es presenta una proposta d'ordenança reguladora dels horts per tal de que  els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar a l’Ajuntament les seves opinions o aportacions sobre els aspectes plantejats en el Document informatiu obrant a l’expedient durant el termini d’un MES, a comptar de l’endemà al de publicació de l’anunci al tauler electrònic de l’Ajuntament.

    Adjuntos: