• 2022-11-07 15:48:00
  Viticultura / Enoturisme

  Benvolguts i benvolgudes,
   
  Us fem avinent i adjuntem un resum dels punts més importants relatius a la nova normativa sobre l'autorització excepcional per crema de restes vegetals, en aplicació de l'article 27.3 de la Llei 7/2022, així com un esquema del procediment del tràmit, el llistat de plagues i els models de sol·licitud.
   
  Punts destacats:
   
  §  Durant el període de 16/10 al 14/03 per crema de restes vegetals es necessita l’autorització de Sanitat Vegetal.
  §  Les sol·licituds tenen tres vies d’entrada:
   
  1.     Persones físiques no lligades a activitat empresarial. Les peticions es poden fer presencialment (oficines comarcals) o per petició genèrica https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Petici 
  2.     Persones Jurídiques per petició genèrica.
  3.     Ajuntaments, les peticions s’han de fer per Eacat.
   
  §  Els models de sol·licitud paper són els següents: M0276-DO1, el M0276-DO2, el M0276-DO3 i el M0276-DO4.
  §  Cal que a les sol·licituds s’indiqui un número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i coordenades.
   
  §  En el cas que l’activitat sigui “Crema de restes vegetals”, cal comprovar que el sol·licitant és agricultor professional, que ha presentat la DUN, la identificació del paratge, la localització dels camps i les coordenades UTM de l’activitat.
   
  §  Quan l’activitat sigui “Crema de restes vegetals”, els tècnics de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal, comprovaran que el motiu pel qual es sol·licita la crema es troba recollit en l’informe IRTA de malures i elaboraran la part de l’informe de viabilitat que permetrà, o no, disposar de l’autorització per a fer la crema.
   
   


  Adjuntos: