• 2022-12-02 12:56:59
  Info General

  El servei de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) està destinat als ajuntaments que no disposen d’un Servei públic de consum i té com a finalitat bàsica la defensa dels consumidors i els seus drets.
  Formen el servei de l'OPIC: la Bústia del Consumidor, amb seu a l'ajuntament, que recull diàriament les consultes dels ciutadans i les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) que regularment es desplacen per atendre consultes de la ciutadania. La pròxima visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor a Pacs del Penedès està prevista el proper:
   
   
  20.12.2022 en horari de 10:30   a 11:30