• 2022-12-05 15:51:05
  Ocupació

  Benvolgudes veïnes i veïns,

  Us informem que per Decret de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2022, s’ha acorda aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu una plaça d’auxiliar de serveis enquadrada al grup professional C2 vinculada al lloc de treball d’oficina OAC, mitjançant concurs-oposició lliure, per proveir en règim de interinitat i constituir una borsa de treball de personal d’aquesta categoria.

  Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament o mitjançant instància genèrica telemàtica disponible a la web municipal dins el termini improrrogable de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
  Trobareu tota la informació en el següent enllaç: 

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=395837&idens=815420002