• 2023-04-20 18:58:53
  Habitatge

  Subvencions per al pagament del lloguer (a partir de 65 anys) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

   

  L'Ajuntament us informa de les subvencions per al pagament de la renda del lloguer d'un habitatge o una habitació o per al pagament d'un contracte de cessió en ús.

  Les subvencions seran de 200 euros mensuals com a màxim, segons les característiques de cada cas.

  Es concediran per un any.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • Fins al 12 de maig

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
  • Tots els rebuts pagats per aquest concepte durant l'any 2023. Als rebuts hi ha d'aparèixer el nom del propietari, el nom del llogater o llogatera que aparegui al contracte de lloguer, el número de compte de cadascun d'ells, l'import i el concepte.
  • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió en ús.
  • Document SEPA o certificat de titularitat del compte bancari.

  Cal estar empadronat/ada a l'habitatge, acreditar els ingressos de l’exercici 2021 i disposar de l'idCAT Mòbil o certificat digital.

  MÉS INFORMACIÓ
  • Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  • Podeu obtenir suport per a la tramitació o demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 890 00 00 ext. 464 i 465. De forma excepcional, es poden tramitar de manera presencial a la seu del Consell Comarcal.
  • Per a consultes sobre aquestes subvencions podeu enviar un correu electrònic a ajutslloguer@ccapenedes.cat  Adjuntos: