• 2023-06-05 11:54:41
  Viticultura / Enoturisme

  Des del Programa Treball, Talent i Tecnologia us presentem la continuïtat del projecte digitalització de l’agricultura que vam iniciar amb la Xarxa d’Estacions de monitoratge climatològic i models de prevenció de malalties de la vinya, durant l’any 2022.

   
  Aquesta continuïtat es materialitza, enguany, amb l’ampliació de serveis dirigits a reforçar la digitalització del sector agrari de l’Alt Penedès per situar-lo com una regió líder a escala global en innovació tecnològica que permeti la millora dels vostres rendiments i l’augment de la sostenibilitat ambiental davant dels escenaris de canvi climàtic.
  En la pràctica, els agricultors i agricultores de l’Alt Penedès tindran accés a:
  • Informació meteorològica en temps real de tots els municipis de la comarca a través de la xarxa d’estacions amb configuració d’alertes, mapes i consulta d’històrics.
  • A la xarxa d’avisos detecció prematura d’infeccions mitjançant sistemes de modelització de malalties (míldiu, oïdi i Black-rot) a través de les ADV’s i Sanitat Vegetal.
  • Un servei de seguiment dels cultius a temps real mitjançant nanosatèl·lits que analitzen les parcel·les seleccionades segons un índex vegetatiu que permet el control de l’estat del cultiu, la zonificació de vigor i els mapes l’estrès hídric; així com l’històric de la monitoratge dels històrics dels dos darrers anys.
  • Accés a la realització del Quadern Digital d'Explotació Agrícola (CUE) i al quadern de gestió digital.
  • Accés en temps real a informació relativa al balanç hídric basat en el càlcul d’evapotranspiració i composició de sòl.
  • Xarxa d’avisos vitícoles (XXSS) per informar i geolocalitzar esdeveniments dels cicles vegetatius.
  • Formació corresponent al servei ofert.


  S’ofereix una cobertura de 15 ha de terreny agrícola (es poden repartir en diferents parcel·les) que permetrà la detecció d’anomalies i vigorositat del cultiu d’una manera més ràpida i objectiva gràcies a l’obtenció de mapes de cultiu de les parcel·les, així com accés a les dades d’estacions climatològiques repartides per tota la comarca i informació relativa al balanç hídric a un mínim de quatre punts de la comarca en temps real i a l’històric de cada zona.
  El cost del servei seguirà en 35 € IVA tot i l’ampliació dels serveis, ja que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb els 27 municipis de la comarca subvenciona una part important del projecte mitjançant el programa TTT de la Diputació de Barcelona. El nombre d’usuaris és limitat i només es podrà participar fins al 30/06/2023.
  Per tal de poder participar en els projectes exposats, preguem que ompliu el formulari d’Inscripció.
  Podeu trobar més informació del projecte a: https://tttpenedes.cat/implementacio-de-la-teledeteccio-i-els-quaderns-dexplotacio-digital-al-camp/

  Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’equip del TTT del Servei d’Ocupació i Desenvolupament del Consell Comarcal: tttpenedes@ccapenedes.cat 
  Adjuntos: