• 2023-06-09 08:00:00
  Ocupació

  Benvolgudes veïnes i veïns,

  Atès l’elevat número d’inscripcions al Casal d’Estiu 2023, és fa necessari iniciar un procés urgent de selecció de monitors/es de lleure per les activitats d’estiu 2023.

  Requisits per participaren en la convocatòria:

  Les persones aspirants hauran d’estar en possessió del títol, o en condicions d’obtenir -lo en la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, de monitor en el lleure infantil i juvenil expedit per la Secretaria General de Joventut o titulacions oficials relacionades en el món de l’esport i el lleure.

  Presentació de sol·licituds: Mitjà de presentació: Les instàncies seran tramitades exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

  La instància haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
   Currículum vitae de l’aspirant.
   DNI o passaport.
   Número de la seguretat social.
   Acreditació de la titulació exigida en la convocatòria.
  Inici de la contractació 26 de juny de 2023.