• 2023-06-16 09:50:02
  Info General


  Benvolgudes veïnes i veïns,  dissabte dia 17 a les 12.00 hores està prevista la sessió constitutiva de l’Ajuntament a la sala de plens.

   

  Aquest horari està  determinat pel Departament de Presidència de la Generalitat per Ordre PRE/134/2023, de 29 de maig (DOGC de 1/06/23) que adjunto.

   

  L’ordre del dia de la sessió será la “constitució de l’Ajuntament i elecció de l’Alcalde/essa” que inclou aquestes actuacions

   
  • Formació taula d’edat
  • Comprovació de credencials
  • Jurament o promesa i presa de possessió del càrrec
  • Declaració de constitució de la Corporació.
  • Dació de compte de l’acta d’arqueig (a data 16.06.23) i de l’inventari (a data 31.12.22).
  • Elecció i proclamació de l’Alcalde/essa
  • Presa de possessió de l’Alcalde/essa.
  • Intervencions.