• 2023-08-24 09:20:22
  Info General


  L'Ajuntament us informa que per recomanació de Protecció civil i ADF, el 24 i 25 d'agost es veurà limitada la circulació motoritzada a la muntanya de Sant Pau per risc molt elevat/extrem d'incendi.

  Aquesta limitació no és aplicable als residents de la zona ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

  Prohibicions o limitacions del PLA ALFA 3 on el municipi de Pacs es veu inclòs:
  • Prohibit encendre foc en tots tipus d’espais oberts. (queden també suspesos els permisos per a cremes controlades).
  • Prohibida l'utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i àrees rurals a menys de 400 metres de zones forestals.
  • Prohibit l'ús de material pirotècnic.
  • Prohibit llençar o abandonar objectes de combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendis.
  • Queden suspeses totes les activitats de lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural.
  • Queden suspeses les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres i als seus vorals.
  • Prohibit l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
  • Prohibida la circulació motoritzada en el medi natural. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
  Disculpeu les molèsties.

  Adjuntos: