• 2022-07-18 12:41:29
  Concello

  AXUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO DE 200 EUROS PARA PERSOAS FÍSICAS DE BAIXO NIVEL DE INGRESOS E PATRIMONIO

  MINISTERIO DE HACIENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  Persoas beneficiarias


  Persoas físicas: asalariadas, autónomas e desempregadas inscritas na oficina de emprego, sexan beneficiarias ou non da prestación ou subsidio por desemprego, sempre que en 2021 percibisen ingresos inferiores a 14.000 euros anuais, e tivesen un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuais.

  Requisitos


  1.   Ter residencia legal e efectiva en España con data do 27 de xuño de 2022 e tela de forma continuada e ininterrompida durante polo menos o ano inmediatamente anterior á devandita data.

  2.    Que no ano 2021, a suma das rendas de todas as persoas convivintes (cónxuxe ou parella, familiares ata o terceiro grao) sexa inferior a 14.000 e o patrimonio non supere os 43.196,40 €, sen incluír a vivenda habitual.

  Persoas excluídas


  Persoas que xa cobren o IMV ou reciban pensións do Réxime Xeral e os Réximes especiais da Seguridade Social ou polo Réxime de Clases Pasivas do Estado.

  Solicitudes e prazo


  A solicitude presentarase na Sede electrónica da AEAT ata o 30 de setembro de 2022.

  Máis información:


  Servizos sociais comunitarios do Concello de Touro 

  Teléfonos: 981.504.000/29 Extensión 1