• 2022-12-19 13:38:23
  Servizos Sociais


  Axuda ao alugueiro de vivenda do Plan Estatal para o Acceso á Vivenda 2022-2025.

  Do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

  Obxectivo: Falicitar o acceso a unha vivenda en réxime de alugamento a sectores da poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

  Más información: Servizos sociais do Concello de Touro Teléfonos: 981504000/504029, extensión 1

  Consultar oo documento adxunto e o seguinte enlace:

  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221214/AnuncioC3Q2-301122-0001_gl.html

   


  Adjuntos: