• 2023-01-17 11:48:17
  Servizos Sociais


  AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS (MT402A)

  𝘽𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨: Titulares dun inmoble ou ben sobre o que pretendan realizar algunha das actuacións establecidas.

  𝙊𝙗𝙭𝙚𝙘𝙩𝙤: Corrección de impactos paisaxísticos en congruencia dos valores recollidos no Catálogo de Paisaxes de Galicia.

  𝘾𝙤𝙣𝙩í𝙖 𝙙𝙖 𝙨𝙪𝙗𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞ó𝙣: O 70% do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000 euros.

  𝙋𝙧𝙖𝙯𝙤 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙘𝙞ó𝙣: Ata o 17 de febreiro de 2023.

  𝙈á𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞ó𝙣, nos Servizos Comunitarios do Concello de Touro (teléfonos 981504029/981504000, extensión 1), no documento adxunto e no seguinte enlace.

  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230117/AnuncioG0192-121222-0001_gl.html


  Adjuntos: