• 2023-01-24 12:43:05
  Concello


  Subvencións para Asociacións Veciñais, Confederacións, Federacións ou Unións de Usuarios de Aguas e Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia

  Beneficiarios. Asociacións de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas debidamente inscritas no rexistro público correspondente e asociacións de mulleres rurais de Galicia.


  Obxecto: Os gastos ocasionados como consecuencia de investimentos realizados en inmobles de titularidade veciñal ou sobre os cales a entidade solicitante ten un dereito de uso por convenio ou por calquera outro título, así como equipamentos necesarios para o seu funcionamento, todos eles orientados ao cumprimento dos fins da entidade, e as obras nas traídas de auga comunitarias.

  Máis información, nos documentos adxuntos.


  Adjuntos: