• 2023-01-30 17:38:20
  Desenvolvemento Local


  AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO “XEMPRE AUTÓNOMO”

  𝘽𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨: Aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2022 e o 29 de setembro de 2023 como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación

  𝙊𝙗𝙭𝙚𝙘𝙩𝙤: Axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.

  𝙋𝙧𝙖𝙯𝙤 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙘𝙞ó𝙣: A partir do dia seguinte á data de publicación da orde e finalizará o 29 de setembro de 2023.

  𝙈á𝙞𝙨 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞ó𝙣, no documento adxunto e no seguinte enlace.

  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0008_gl.pdf


  Adjuntos: