• 2023-04-11 14:44:51
  Servizos Sociais


  AXUDAS ECONÓMICAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS CON ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

  Obxecto: Prestar apoio ás necesidades que van xurdindo na evolución desta enfermidade e reforzar a cobertura existente na actualidade a través do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

  Contía da axuda: Pode acadar ata o 100% do custo das actuacións subvencionables, cun máximo de 12.000 euros por persoa beneficiara.

  Prazo para as solicitudes: Ata o 30 de novembro de 2023.

  Más información: No documento adxunto.


  Adjuntos: