• 2020-03-13 20:16:51
    Informació General

    Amb la voluntat d'aplicar el que es preveu a l'acord de govern de la Generalitat de Catalunya, així com evitar aquesta propagació a la EMD dels Muntells com a mesura preventiva, es considera adequat resoldre sobre l'actuació corresponent.
    Adjuntos: