l'Albiol Informa
Des d’avui 30 d’abril es pot demanar l’ajut de 200 euros que la Generalitat atorga per a la compra de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Qui el pot demanar? Persones treballadores per compte propi i per compte aliè, amb càrregues familiars, que acreditin una minva dràstica i involuntària en els seus ingressos a causa de la COVID-19, i que no tinguin altres ingressos. Només un ajut per unitat familiar. Quin és el requisit econòmic? La unitat familiar ha d’ingressar una mitjana mensual inferior a 2.098,37 euros bruts mensuals durant els mesos de març i abril de 2020. Quan resoldran? 7 dies hàbils després de presentar la petició i un cop comprovats els requisits d’accés. Quan i com es cobrarà l’ajut? Es farà un únic pagament de 200 euros que s’ingressarà per transferència bancària a la persona sol·licitant, 7 dies hàbils després de publicar l’atorgament. En aquest enllaç podeu fer la sol·licitud i consultar tota la informació: http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/

Archivos adjuntos:
Info General 30-Abril-2020 07:45