l'Albiol Informa
Avui, dimecres 13 de maig, comença la preinscripció per al curs escolar 2020-21 per als ensenyaments d’infantil (llar d’infants), primària i secundària obligatòria (ESO). El termini acabar el 22 de maig. - Presentació telemàtica: A partir d’avui, mitjançant aquest lloc web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ La documentació que cal adjuntar s’ha d’escanejar o fotografiar. Una altra opció es descarregar la sol·licitud d’aquest lloc web i omplir-la a mà (MAJÚSCULES). Un cop la sol·licitud estigui omplerta cal fotografiar o escanejar-la i, juntament amb tota la documentació escanejada o fotografiada, fer-la arribar al correu electrònic de l’escola on es vol preinscriure el fill o la filla. - Presencialment: Per les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament i hagin de fer la preinscripció presencialment, la data serà a partir del 19 de maig i hauran de demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic a l’escola on vulguin inscriure el seu fill o filla. El tràmit de preinscripció presencial a l’escola es farà a partir del 19 de maig i sempre amb cita previa. - Documentació necessària en tots els casos: Sol·licitud de preinscripció (si es fa telemàticament mitjançant el portal, l’aplicació farà arribà el formulari al correu de l’escola). Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l\alumne o alumna està en situació d\acolliment, la resolució d\acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (si es fa telemàticament cal escanejar o fotografiar la documentació) Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d\estrangers comunitaris, document d\identitat del país d\origen (si es fa telemàticament cal escanejar o fotografiar la documentació)

Archivos adjuntos:
Info General 13-Mayo-2020 08:12