l'Albiol Informa
A partir de demà dijous, 21 de maig, és obligatori portar mascareta, segons ha publicat avui el BOE. És pot fer servir qualsevol tipus de mascareta, especialment higiènica i quirúrgica, que cobreixi nas i boca. Cal posar-se-la sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m. En concret a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic. Serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per criatures entre 3 i 5 anys. No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús, o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. Podeu accedir al text complert que s’ha publicat en aquest enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
Info General 20-Mayo-2020 11:06