l'Albiol Informa
Dimecres 3 de juny finalitza el termini per la preinscripció per estudiar batxillerat, mentre que del 2 al 8 de juny està oberta la preinscripció per cursar cicles formatius de formació professional de cicle mitjà i superior. En tots els casos: - Si s\emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s\acaba amb l\enviament del formulari i no s\ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l\alumne. - Si s\emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s\ha pogut validar electrònicament, també s\haurà d\enviar per correu electrònic la documentació d\identificació de la persona sol·licitant o de l\alumne. I si l\alumne/a és menor d\edat i no fa els 18 anys durant l\any 2020, caldrà enviar també el llibre de família. - Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s\hi poden indicar peticions d\admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. Més informació per la preinscripció a batxillerat: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1 Més informació per la preinscripció al cicle mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1 Més informació per la preinscripció al cicle superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

Archivos adjuntos:
Info General 02-Junio-2020 08:01