l'Albiol Informa
El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una partida de 7,5 milions d’euros per a l’educació en el lleure. Podran sol·licitar els ajuts: - Famílies de Catalunya amb ingressos anuals bruts inferiors a 25.180,44 €, que inscriguin els seus fills/es d’entre 3 i 17 anys a activitats de lleure educatiu. Les famílies tenen dret a un ajut econòmic per cada fill/a inscrit. - Entitats sense ànim de lucre i empreses organitzadores d’activitats de lleure - Entitats sense ànim de lucre i les empreses del sector del lleure educatiu inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut per la contractació d’educadors/es de lleure Quantia dels ajuts: - Beca de 100 €: si la inscripció és per participar en colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball (80€ si l’activitat és sense pernoctació) - Ajuts als centres: la quantitat assignada dependrà de les necessitats de cada entitat, per adequar els espais i materials a les mesures sanitàries i a l’adquisició material de protecció individual, d’higiene i de control sanitari, tant personals (mascaretes, mocadors de paper, etc.) com col·lectius (termòmetres frontals, gel hidroalcohòlic, productes desinfectants, papereres de pedal, etc.). - Contractació d’educadors: la quantia de l’ajut és d\11.000 € per persona jove contractada durant 6 mesos, amb un màxim de 4 persones que es determinaran segons els criteris de la convocatòria. La convocatòria per sol·licitar els ajuts encara no està oberta però cal tenir en compte que l’atorgament dels ajuts serà per ordre d’arribada de les sol·licituds, i sempre que es compleixen els criteris per a beneficiar-se i es presenti tota la documentació requerida. Teniu més informació aquí https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/mesures/mesures-de-suport-al-lleure-educatiu/#bloc3

Archivos adjuntos:
Info General 08-Junio-2020 08:05