l'Albiol Informa
A partir del proper dilluns 15 de juny ja es podrà sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, la prestació creada pel govern espanyol per donar suport a les famílies que es troben en situació de més vulnerabilitat. Els requisits són: - Tenir residència legal i efectiva a Espanya continuada l’any anterior - Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes. - Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les que pugui tenir dret, excepte els salaris socials, rendes mínimes d\inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes. - Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any. - Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d\edat o menors emancipats, que no estiguin treballant. - Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència. També ho poden demanar persones que viuen soles, dones víctimes de violència masclista o una persona que forma part d’una unitat de convivència. Consulteu tots els requisits aquí: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/cuantias#top La sol·licitud s’ha de tramitar directament a la Seguretat Social en aquest enllaç: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/ Primer, però, es recomana comprovar si es té dret a la prestació mitjançant un simulador de l’ingrés mínim vital, que trobareu aquí: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/ Els ajuts poden anar dels 461,53 euros als 1.015,37 euros, dependent de la situació de cada persona beneficiària i d’altres ajuts rebuts.

Archivos adjuntos:
Info General 11-Junio-2020 08:02