l'Albiol Informa
Fins al proper 30 de juny està obert el termini per poder sol·licitar els ajuts de menjador per al curs escolar 2020-21 que gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp. Aquest any, en previsió d\un major increment de sol·licituds com a conseqüència de la COVID 19, s\ha previst un procediment abreujat per a les persones beneficiàries dels ajuts durant el curs 2019-2020, sempre que no s’hagi produït una modificació de la seva situació respecte a la convocatòria de l’any passat. En aquest cas la sol·licitud s’haurà de fer preferentment per mitjans telemàtics. El procediment ordinari s’haurà de fer en els casos següents: - Noves sol·licituds (alumnat que no va obtenir l\ajut el curs passat) - Persones sol·licitants que hagin canviat la situació socioeconòmica en relació a l\anterior convocatòria - Famílies amb custòdia compartida - Famílies que tinguin infants en acolliment - Famílies amb canvis en els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació...) En aquest enllaç podeu tenir més informació dels ajuts, podeu accedir a les bases i us podeu descarregar els models de sol·licitud. També trobareu un vídeo explicatiu sobre com fer la presentació telemàtica de la sol·licitud. http://www.baixcamp.cat/pl5/id1959/NOTICIES/beques-de-menjador-escolar-per-al-curs-2020-2021.htm
Info General 17-Junio-2020 08:03