l'Albiol Informa
Els rebrots per la COVID-19 fa que l’empresa comarcal Secomsa, encarregada de la gestió dels residus, ens recordi com hem de tractar-los adequadament per no posar en perill les persones encarregades del servei de recollida. Recordeu: - Si tinguéssiu una persona malalta de COVID-19 a casa: els residus de la persona malalta han d’anar en una bossa tancada a part, a la vegada ficada dins d’una altra bossa on s’ha de posar la mascareta, els guants i altres materials utilitzats per la persona cuidadora, i finalment tot dins d’una tercera bossa on hi ha els residus domèstics que van al contenidor de la fracció resta. - Si no hi ha persones malaltes de COVID-19 a casa, les mascaretes i els guants de làtex o vinil van al contenidor del rebuig. - No deixeu residus fora dels contenidors, poden representar un risc per a la salut de les persones que fan el servei de recollida - Renteu-vos sempre les mans després de llençar la brossa Finalment, recordeu que l\ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys.

Archivos adjuntos:
Info General 23-Julio-2020 08:01