l'Albiol Informa
Des d\ahir dia 29 de juliol està prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques (conegut popularment com “botellons”) a la via pública i a la resta d\espais oberts al públic, a tot el territori de Catalunya. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats. L\incompliment de la mesura es considera com a infracció greu, amb multes de 3.001 a 15.000 euros.

Archivos adjuntos:
Info General 30-Julio-2020 08:01