l'Albiol Informa
L’Ajuntament de l’Albiol impulsa, durant el mes d’agost, la cita prèvia per fer qualsevol tipus de tràmit presencial a les dependències municipals. Aquesta és una iniciativa que s’emmarca dins de la lluita contra la Covid-19 per garantir, al màxim, la seguretat dels ciutadans i treballadors públics durant la seva presència al consistori. Per demanar cita prèvia o contactar amb l’ajuntament en cas de necessitat es pot enviar un correu electrònic a ajuntament@albiol.cat o trucar al telèfon 977 84 61 60. També hi ha disponible la seu electrònica de la web municipal per si es vol efectuar qualsevol gestió a través d’instància. En l’enllaç següent podreu accedir al formulari per presentar una instància genèrica: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=679 Des de l’Ajuntament de l’Albiol es fa una crida a la ciutadania a utilitzar les eines telemàtiques i, en cas de no ser possible, a fer la sol·licitud de cita prèvia per assegurar les condicions sanitàries òptimes en les instal·lacions municipals.
Info General 04-Agosto-2020 14:00